SHARING

TDS là gì và tại sao chúng ta nên kiểm tra TDS trước khi pha cà phê?
TDS là gì và tại sao chúng ta nên kiểm tra TDS trước khi pha cà phê? TDS là chữ viết tắt của Total Dissolved Solids, có thể dịch là “Tổng lượng chất rắn hòa tan”. Có thể hiểu nôm na, chỉ số này đo lường số lượng “vật chất” hay là còn gọi là chất rắn có thể hòa tan theo thang từ 0-9999, trong đó
Chi tiết
Geisha Panama: Thứ cà phê đắt nhất thế giới có mùi hoa và quả, hơn 1 triệu 1 tách
Geisha Panama Cà phê đắt nhất thế giới có mùi hoa và quả, hơn 1 triệu đồng 1 tách
Chi tiết
1
Bạn cần hỗ trợ?